Starszy szeregowy/marynarz SPECJALISTA

Oznaczenia nowego stopnia wojskowego wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy.

Starszy szeregowy/marynarz SPECJALISTA

Aktywne filtry